Na Venuši možná kdysi byly oceány

Venuše – naše sousední planeta je v současnosti suchou a vyprahlou pustinou, kde by život, jak jej známe, nemohl přežít. Podle nové studie ale dvojče Země mohlo mít v dávné minulosti podmínky k tomu, aby na svém povrchu podporovalo kapalnou vodu. A co víc, analýzy ukázaly, že tam dokonce mohly být oceány.

Venuše je relativně blízko Země, ale tamní podmínky jsou radikálně odlišné. Sousední planeta je dnes horkým a suchým světem, o něco menším než Země, s pouze stopovým množstvím vodní páry v husté atmosféře sestávající převážně z CO2. V dávné minulosti však mohlo být dvojče Země mnohem přátelštější – mohlo mít na svém povrchu kapalnou vodu. V nové studii publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vědci naznačují, že zde mohly být dokonce i oceány.

Venuše

Nikdo nemusí přesvědčovat, že Venuše je daleko od „modré planety“. Je extrémně suchý, horký a jeho hustá atmosféra se skládá hlavně z oxidu uhličitého. Atmosférický tlak je tam 92krát vyšší než ten, který známe ze Země. Díky tomu jsou teploty na Venuši ještě vyšší, než jaké bychom potkali na Merkuru, který je mnohem blíže Slunci. Voda na Venuši existuje ve formě vodní páry, ale ve stopovém množství.

Otázkou ale je, bylo to tak vždy? Je možné, že jsme se na Venuši nikdy nesetkali ani s kapalnou vodou. Nové modely však ukazují na úplně jiný příběh. Podle ní mohly být v dávné minulosti, ještě na počátku formování naší sluneční soustavy, podmínky na Venuši úplně jiné. Sluneční záření bylo tehdy asi 30 procent. slabší, což mohlo přispět k nižším teplotám na sousední planetě. Jdeme dále: také tlak na této planetě by mohl být mnohem snesitelnější.

Voda na Venuši?

Byla tam tehdy voda? Je možné, že tomu tak skutečně bylo někdy před 700 miliony let. Později však cválající skleníkový efekt vedl k jeho varu. Svým způsobem je to varování pro nás a náš přístup k naší planetě.

Otázku potenciální přítomnosti vody na Venuši a jejího množství se rozhodli důkladně prozkoumat vědci z University of Chicago. Při vytváření počítačového modelu atmosférické historie Venuše předpokládali, že v minulosti bylo nejen mnohem snesitelnější klima planety, ale také tam byl oceán.

Poté do něj vložili různé soubory dat odrážejících různé hladiny vody v oceánech a poté je analyzovali na tři různé následné procesy odpařování vody a ztráty kyslíku na planetě, které tam mohly probíhat. Celkem byla tato problematika analyzována v různých konfiguracích až 94 080krát, přičemž byl zaveden bodovací systém pro výběr těch výsledků, které by se nejvíce blížily aktuálnímu stavu atmosféry na Venuši.

Ukázalo se, že jen několik stovek získaných výsledků poskytlo výsledky podobné podmínkám, které v současnosti panují na druhé planetě od Slunce. Aby se odrážely procesy, které tam probíhaly, maximální hloubka oceánů nemohla být větší než 300 metrů, zatímco doba, za kterou by mohla být Venuše teoreticky obyvatelná, by musela skončit až před 3 miliardami let. Z toho vyplývá, že tato planeta byla neobyvatelná až ze 70 procent. její existence, což je v tomto ohledu až čtyřnásobek předchozích odhadů.