Jak si včely nacházejí cestu?

Představme si, že se někam musíme dostat, aniž bychom měli navigaci nebo dokonce radiomajáky. V takových podmínkách cestovali první piloti oblohou a orientovali se díky charakteristickým orientačním bodům, jako jsou silnice, budovy nebo železniční tratě. Nejen oni. Ukazuje se, že podobně se chovají i včely.

Vědci prokázali, že včely si uchovávají paměť na dominantní krajinné prvky ve své oblasti, jako jsou kanály a silnice. Převezeni do neznámé oblasti hledají podobné prvky, porovnávají jejich uspořádání s pamětí a letí podél nich hledat cestu domů. Tato navigační strategie je podobná strategii používané prvními piloty.

Navigační schopnosti včel

Včely jsou skutečnými mistry navigace. Pomocí čichu, polohy Slunce a magnetického pole Země zjišťují, kde se nacházejí. Nedávné studie také prokázaly, že stejně jako první piloti i tento hmyz dokáže využívat charakteristické body viditelné v okolní krajině. A jelikož jsou zároveň pilnými studenty, mohou využívat specifické „mentální mapy“, které jim pomáhají orientovat se v novém území. Vodní kanály, cesty a okraje polí se ukazují jako klíčové při jejich tvorbě.

Jak se ale vědcům podařilo toto vše potvrdit? No a v létě 2010 a 2011 provedli poměrně specifický experiment. Poblíž vesnice Klein Lüben v Braniborsku shromáždili 50 zkušených pracovníků a umístili jim na záda 10,5 mg transpondér. Poté byli vypuštěni v neznámé oblasti, daleko od oblasti, se kterou se mohli seznámit ze svého úlu. V této oblasti se nacházel radar, který byl schopen detekovat signály z transpondérů na vzdálenost až 900 metrů.

Včely využívají prvky krajiny

V nové oblasti pro včely byly nejcharakterističtějším rysem krajiny paralelní zavlažovací kanály vedoucí od jihozápadu k severovýchodu. V této souvislosti je třeba také zmínit, že včely byly shromážděny z 5 úlů: v případě úlů A a B bylo jejich okolí v mnoha ohledech podobné testovací oblasti, v případě D a E byly rozdíly poměrně značné. významné, zatímco okolí úlu C bylo na této ose někde mezi.

Když se včely ocitly nad pro ně novou oblastí, začaly provádět kruhové průzkumné lety v různých směrech a na různé vzdálenosti. Ústředním bodem bylo místo jejich propuštění. Zajímavé je, že předchozí simulace neodpovídaly skutečnému chování včel. To by mohlo znamenat jediné: jejich letové dráhy nejsou náhodné. Provedené analýzy přesvědčivě ukázaly, že včely trávily „neúměrně“ velké množství času nad zavlažovacími kanály nebo v jejich blízkosti.

Především se však ukázalo, že včely skutečně využívají dříve nabyté znalosti a „mentální mapy“. Ukázalo se, že zavlažovací kanály byly nejvíce využívány jako orientační bod dělnicemi z úlů A a B. Pro ty z úlů C byly o něco méně užitečné, zatímco ty z úlů D a E je využívaly nejméně. Co se tedy naučili terén kolem nich zatím zobecňují v naději, že jim to pomůže najít cestu domů.