Přístup ke vzdělání a zdravotní péči hodnotí Češi meziročně hůře

U přístupu ke zdravotní péči podíl pozitivních hodnocení meziročně klesl o osm procentních bodů a podíl negativních odpovědí naopak vzrostl o deset procentních bodů. „Došlo tak ukončení vzestupného trendu z posledních šesti let,“ uvedli autoři průzkumu. O něco menší, i když podle CVVM stále statisticky významné nárůsty negativního hodnocení, autoři průzkumu zaznamenali také v případě přístupu ke vzdělání a možnosti koupit si vlastní dům nebo byt. Meziročně se naopak zlepšilo hodnocení životních podmínek zdravotně postižených.

Nejhůře občané hodnotí možnost koupit si vlastní byt či dům, za špatnou ji má devět lidí z deseti, možnost získání bytu označilo jako špatnou 85 respondentů. O trochu lépe jsou na tom finanční podmínky pro zakládání rodin, za špatné je má 69 procent, pro čtvrtinu jsou dobré. Následuje zabezpečení ve stáří, jako špatné je označily téměř dvě třetiny, naopak necelá třetina je má za dobré. „Hodnocení životních podmínek zdravotně postižených má vyšší podíl kritických ohlasů (42 procent proti 36 procentům pozitivních hlasů), ovšem u dané položky pětina dotázaných uvedla, že neví,“ uvedlo CVVM.

Hodnocení všech položek se výrazně lišilo v závislosti na deklarované životní úrovni domácnosti. Naopak vliv sociodemografických charakteristik, jako je vzdělání či věk, byl podle autorů průzkumu vesměs nevýznamný.