Většina Čechů je pro svobodu rozhodování o interrupcích a eutanazii

Naprostá většina Čechů je pro svobodu rozhodování o interrupcích a eutanazii a podíl zastánců svobody volby roste. Třeba možnost svobodného rozhodování žen o umělém přerušení těhotenství podporují skoro čtyři pětiny lidí, což je největší podíl od roku 1990. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Také uzákonění eutanazie, tedy dobrovolného ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka, podporuje většina obyvatel Česka, téměř tři čtvrtiny lidí. Češi jsou také benevolentní k prostituci, dvě pětiny lidí by ji uzákonily jako živnost.

Názor, že žena má mít právo, rozhodnout o přerušení vlastního těhotenství zcela sama, zastává 79 procent Čechů. Naopak úplný zákaz interrupcí by zavedla jen dvě procenta dotázaných. Zbytek lidí by povolil umělé přerušení těhotenství jen za určitých okolností – 13 procent Čechů s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu a čtyři procenta jen v případě ohrožení života těhotné.

V současnosti je česká společnost svobodě volby u interrupcí asi nejvíce otevřená od začátku 90. let. Tehdy podporovalo možnost žen rozhodnout o umělém přerušení těhotenství 60 procent lidí. Větší podíl zastánců volného rozhodování o interrupcích je mezi ženami a také mezi lidmi ve věku 45 až 59 let.

V České republice platí zákon povolující umělé potraty od roku 1957. Při ukončení těhotenství na žádost matky je nejzazším termínem 12. týden těhotenství a při genetické vadě až 24. týden. V minulosti se objevily návrhy zákonodárců na omezení interrupcí, které však nebyly úspěšné. Ale třeba v sousedním Polsku soudy v roce 2020 v podstatě zakázaly interrupce, což následně vedlo k několika úmrtím těhotných, když lékaři odmítli ukončit těhotenství kvůli pokračujícímu srdečnímu tepu plodu navzdory ohrožení života těhotné.

V Česku narůstá také podpora uzákonění eutanazie. Podle průzkumu s ním nyní souhlasí 73 procent Čechů, což je nejvíce od roku 2007, kdy se CVVM na tuto otázku začalo ptát. Tehdy možnost dobrovolného ukončení života u nevyléčitelně nemocných podporovalo 58 procent lidí. Se zavedením eutanazie nyní nesouhlasí 20 procent Čechů, v roce 2007 bylo jejími odpůrci 28 procent lidí. Jednotlivé skupiny obyvatel se v názorech na eutanazii výrazně neliší, ale nesouhlas častěji vyjádřili hlavně lidé římskokatolického náboženského vyznání. V Česku zákonodárci už několikrát navrhli zavedení eutanazie, ale Parlament to neschválil.

Poměrně benevolentní jsou Češi rovněž k prostituci. Poskytování sexuálních služeb za úplatu by povolilo a nechalo zákonem upravit jako živnost 40 procent účastníků průzkumu. Dalších 37 procent lidí by ji sice neuzákonilo, ale nechtělo by ani postihy pro lidi, kteří sexuální služby nabízejí či využívají. Pouze 12 procent Čechů by chtělo postihy pro prostitutky a prostituty a také pro jejich klienty. Asi šest procent lidí by bylo pro postihy jen u těch, kteří sexuální služby nabízejí. Také návrh legalizace prostituce už se objevil na půdě českého Parlamentu, ale zatím se ho jeho zastáncům prosadit nepodařilo.